top of page
Five Minutes.png

Đoạn phim camera gắn trên người của Lính cứu hỏa Wichita cho thấy quá trình ứng phó với một vụ cháy chung cư nghiêm trọng vào ngày 6 tháng 9 năm 2021 ở miền nam Wichita. (Sở cứu hỏa Wichita)

bottom of page