top of page

Khảo sát đã hoàn thành năm 2021

Câu hỏi khảo sát năm 2021

GIAO TIẾP

Nếu đắc cử, bạn có sẵn sàng gặp lãnh đạo Local 135 định kỳ để trả lời các câu hỏi hoặc giải quyết các mối lo ngại không?

Nếu được bầu, bạn sẽ yêu cầu thông tin từ Cục 135 từ cả Cơ quan Quản lý Thành phố và Cục 135 Địa phương để hiểu rõ hơn và các mối quan tâm về an toàn cháy nổ chứ?

2

ĐẠT TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

Cơ quan Phòng cháy chữa cháy Quốc gia (NFPA) đặt ra các tiêu chuẩn quốc gia cho dịch vụ cứu hỏa để bảo vệ công chúng và giúp nhân viên cứu hỏa an toàn nhất có thể khi họ thực hiện công việc của mình. Các dịch vụ phải được ưu tiên và duy trì hợp lý. An toàn công cộng là một dịch vụ cơ bản và chức năng cốt lõi của bất kỳ chính quyền thành phố nào. Thành phố Wichita đã phát triển và số lượng ứng phó khẩn cấp cần cùng với nó. Tuy nhiên, Sở cứu hỏa Wichita vẫn tương đối tĩnh. Nhân viên Cứu hỏa Wichita sẽ luôn làm mọi thứ có thể để đáp ứng nhu cầu của bất kỳ ai trong trường hợp khẩn cấp. Điều đó có nghĩa là khi các tiêu chuẩn quốc gia tiếp tục tụt lại phía sau, thương tích sẽ gia tăng.

 

Nếu được bầu, bạn có cam kết hợp tác với chúng tôi để cải thiện việc tuân thủ các tiêu chuẩn quốc gia này không? Tại sao hay tại sao không?

NFPA 1710 đặt ra các tiêu chuẩn về nhân sự bao gồm ít nhất bốn (4) lính cứu hỏa ở mỗi công ty động cơ và công ty thang và năm (5) lính cứu hỏa ở các công ty thang ở những khu vực có mật độ cao. Các tiêu chuẩn nhân sự này dựa trên các nghiên cứu và được xác định bởi một nhóm người tham gia bao gồm các thành viên của dịch vụ cứu hỏa, doanh nghiệp đô thị và các chuyên gia trong ngành. Các tiêu chuẩn nhân sự này là các tiêu chuẩn tối thiểu để đảm bảo mức độ dịch vụ kịp thời, an toàn, hiệu quả và phù hợp cho cộng đồng.

 

Nếu được bầu, bạn có ủng hộ việc tạo ra một kế hoạch sử dụng nhân viên để đáp ứng tốt hơn các mục tiêu an toàn của NFPA đối với các công ty thang năm người ở nơi được chỉ định và duy trì đội ngũ nhân viên bốn người trên xe cứu hỏa và xe cứu hỏa ở Wichita không?

Nếu dữ liệu được thu thập trong nhiệm kỳ của bạn cho chúng tôi biết rằng Wichita cần thêm nhân viên cứu hỏa để đáp ứng các mục tiêu này, bạn có ủng hộ việc tạo ra một kế hoạch để giải quyết những thiếu hụt đó không?

3

COVID-19 VÀ RỜI

Đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến tất cả mọi người trong cộng đồng của chúng ta. Trong suốt cuộc khủng hoảng này, những người lính cứu hỏa Wichita đã không dao động và tiếp tục thể hiện cam kết phục vụ thành phố của chúng ta ở tuyến đầu. Khi một Lính cứu hỏa tự mình trải qua các triệu chứng COVID-19 có thể xảy ra, họ phải dựa vào chế độ nghỉ ốm của chính mình.

 

Nếu được bầu, bạn có ủng hộ chính sách cho phép nghỉ phép để xét nghiệm và/hoặc bắt buộc cách ly sau khi tiếp xúc với Covid liên quan đến công việc không? Tại sao hay tại sao không?

4

VAI TRÒ TRONG PHÂN PHỐI NGÂN SÁCH

Trong một chính phủ do hội đồng quản lý, một hội đồng thành phố được bầu đóng vai trò là cơ quan lập pháp chính của thành phố và bổ nhiệm một giám đốc điều hành được gọi là quản lý thành phố để giám sát các hoạt động hàng ngày của thành phố, soạn thảo ngân sách, thực hiện và thực thi chính sách của hội đồng và các sáng kiến lập pháp. Người quản lý thành phố, hội đồng thành phố và thị trưởng làm việc cùng nhau để ban hành ngân sách, soạn thảo và thi hành luật, cung cấp các dịch vụ của thành phố, giám sát các phòng ban của thành phố và bổ nhiệm người đứng đầu các phòng ban. Người quản lý thành phố không phải là một vị trí được bầu. Thay vào đó, người giữ chức vụ này phục vụ theo sự hài lòng của hội đồng, hội đồng này giữ quyền hợp pháp để bãi nhiệm và thay thế người quản lý thành phố.

 

Bạn có tin rằng việc một thành viên Hội đồng Thành phố thúc đẩy những thay đổi trong ngân sách đề xuất từ văn phòng của Giám đốc Thành phố là phù hợp không? Tại sao hay tại sao không?

 

Bạn thấy vai trò của mình như thế nào, nếu được bầu, trong việc hướng dẫn chi tiêu ngân sách?

 

Nếu được bầu, bạn sẽ ưu tiên an toàn công cộng trong quá trình này chứ?

5

LƯƠNG

Gần đây, Thành phố Wichita đã áp dụng tiêu chuẩn lương tối thiểu cho tất cả nhân viên mới vào nghề là 15 đô la một giờ. Mặc dù chúng tôi hoan nghênh cam kết của thành phố đối với nhân viên mới và gia đình của họ, nhưng mức lương khởi điểm cho một Lính cứu hỏa sắp tới không tăng.

 

Bạn có tin rằng mức lương đầu vào là 15,54 đô la một giờ là mức lương hợp lý cho một Lính cứu hỏa mới không? Tại sao hay tại sao không?

6

QUYỀN THƯƠNG LƯỢNG

Chúng tôi tin rằng thương lượng tập thể là một công cụ cần thiết và hữu ích giúp giữ cho thành phố của chúng ta có tính cạnh tranh, tăng cường lực lượng cứu hỏa và an toàn công cộng, đồng thời giúp bảo vệ tất cả nhân viên an toàn công cộng. Chúng tôi cũng tin rằng trọng tài cung cấp một cơ chế công bằng để giải quyết tranh chấp và là một quy trình minh bạch và đã được kiểm chứng qua thời gian.

 

Nếu đắc cử, bạn có ủng hộ và tôn trọng quyền thương lượng và phân xử của Lực lượng Cứu hỏa Wichita và các nhân viên khác của Thành phố Wichita, ở cấp thành phố và tiểu bang không?

bottom of page